Frågor & Svar - Värmepumpar

Bergvärme

 • Ska jag välja en bergvärmeanläggning eller en luft-vattenvärmepump?
  Kvaliteten på luft-vattenvärmepumpar har blivit bra den senaste tiden. Investeringskostnaden för en sådan är dessutom lägre än för en bergvärmepump. Vi rekommenderar ändå en bergvärmeanläggning eftersom den inte arbetar med uteluft som värmekälla och därmed inte får problem under årets kallaste dagar då värmen behövs som mest. En luft-vattenvärmepump kan aldrig uppnå samma prestanda som en bergvärmepump.

 

 • Vad är kollektorslang och kollektorvätska för någonting?
  Den slutna slangslingan mellan ditt borrhål och värmepumpaggregatet kallas för kollektorslang och innehåller kollektorvätskan. Kollektorvätska är en blandning av vatten och etanol. Etanolen tillsätts för att förhindrar att kollektorvätskan fryser.

 

 • Hur djupt måste borrhålet vara?
  Vi räknar ut hur djupt just ditt borrhål behöver vara för att utvinna den värme du behöver. Vi beräknar djupet utifrån bergets förmåga att leda värme och storleken på värmepumpsanläggningen. En större värmepumpsanläggning kräver ett djupare hål eller ibland flera borrhål. Ett hål kan bara avge en viss mängd värme (ca 10-40 watt per meter borrhål). Ju längre norrut desto mindre energi kan hålet leverera. Avståndet från markytan ner till berget påverkar det totala borrhålsdjupet och fodras med stålrör. Vi anger alltid aktivt borrhålsdjup (d.v.s. det djup där kollektorn har kontakt med bergmaterialet med t.ex. grundvattnet som energiöverförande medium). Det totala borrhålsdjupet som används för att räkna ut kostnaden för borrningen är alltså det aktiva borrhålsdjupet + avståndet från markytan och ner till grundvattennivån där energin kan hämtas.

 

 • Men hur långt är det ner till berget där energin kan hämtas då?
  Det varierar. Vi måste först borra igenom jordlageret och det är ca 7m tjockt.

 

 • Hur fungerar det med foderrören?
  Avståndet från markytan ner till berget fodras med stålrör som sedan ska ner minst 2 m i berggrunden. I enlighet med Energibrunnormen använder vi dessutom alltid foderrör ner till minst sex meter från markytan. Har du sju meter ner till berggrunden krävs alltså minst nio meter foderrör. Borrningen för foderrör är den dyraste delen av borrningen. Den följs av bergborrningen ner till det djup vi räknat fram som nödvändigt.

 

 • Kan jag borra grundare än era rekomendationer? Eller ska jag borra ännu djupare?
  Du ska abolut inte borra grundare än rekommenderat. Då kommer inte hålet att kunna leverera den energi du behöver för att undvika frysning. Självklart går det att borra ett djupare hål, men det behövs absolut inte för att få en fungerande anläggning. Du kan lungt hålla dig till det borrdjup vi rekommenderar så får du den anläggning du behöver.

 

 • Måste jag borra ett nytt hål någon gång i framtiden?
  Att värmepumpen sänker temperaturen i borrhålet är helt naturligt, men inte något problem. Ny energi flödar till från berget. Efter ca fem år kommer temperaturen i hålet att ha stabiliserats och ligga på ett par grader lägre än innan borrningen. Vi ser till att din värmepumpsanläggning inte tar bort mer energi från hålet än vad som tillkommer från berget. Det innebär att ditt borrhål kommer att räcka till för all framtid och du behöver inte borra igen.

 

 • Jag har tagit in flera offerter på värmepump. Hur kommer det sig att det rekommenderade borrdjupet skiljer så mycket mellan dem?
  Det är svårt att svara på. En förklaring kan vara att olika företag använder olika beräkningsprogram för att ta fram djupet på borrhålet. En annan förklaring kan vara att företag minskar borrdjupet i konkurenssyfte. Låt dig inte luras av det! Att borra ett för grunt hål är det största misstaget du kan göra vid installation av en bergvärmeanläggning!

 

 • Kan jag installera en värmepump på vintern? Eller ska jag vänta till sommaren?
  Vi installerar värmepumpar året runt. Att göra det på vintern är t.o.m. bättre i det avseendet att den frusna marken hindrar borrkaxet från att spridas över gräsmattan. Dessutom är risken att skada gräsmattan mindra på vintern. Nackdelen med att installera pumpen på vintern är att grävning och installation av kollektorslangen kräver mer arbete. När det är riktigt, riktigt kallt brukar vi inte borra.

 

 • Vad är borrkax? Och hur hanteras det?
  Det material som kommer upp ur hålet vid borrningen kallas för borrkax.Det brukar vara en blandning av vatten, grus och sand. Borrkaxet kan användas som utfyllnadsmaterial på din tomt eller så kan vi frakta bort det. Det finns regler kring hur hanteringen ska skötas i olika kommuner, men det hjälper vi dig naturligtvis med. Mer information finns annars att läsa på www.svepinfo.se.

 

 • Jag har fått en värmepump installerad och nu knäpper det i rören. Vad beror det på? Och hur får jag det att sluta?
  Det här är ett ovanligt problem som beror på temperaturskillnader i rören. Din värmepump innehåller en växelventil som släpper ut den önskade värmen direkt på radiatorsystemet iställer för att som en sjunt smyga ut värmen. Växelventilen har bara två lägen: stängd eller öppen. För att få slut på/minska knäppningarna kan vi sätta in ett utjämningskärl mellan växlarventilen och radiatorerna.

Har du ytterligare frågor? Tveka inte att kontakta oss!