Frågor & Svar - Vattenskador

Golvbrunn

  • Vad beror vattenskador på?
   Över hälften, ca 60 procent, av alla vattenskador beror på läckande rörinstallationer. Omkring en tredjedel av vattenskadorna beror på läckande tätskikt och ca tio procent kan härledas till exempelvis diskmaskiner, som kopplats till en befintlig vatteninstallation.

 

  • Var sker de flesta vattenskadorna?
   De flesta vattenskadorna sker i bad- eller duschutrymmen. I flerbostadshus inträffar så mycket som 54 procent i badrummet. I småhus är siffran något lägre. Mellan 20-25 procent av vattenskadorna inträffar i köket.

 

  • Vilka är de vanligaste orsakerna till vattenskada i badrum?
   Läckage genom tätskiktet i golv och vägg och läckande rör är vanligast. Därefter är det vanlig med läckage mellan golvets tätskikt och golvbrunnen.

 

  • Hur många vattenskador inträffar varje år?
   Varje år inträffar över 100 000 vattenskador i byggnader. Omkring tre procent av hushållen drabbas.

 

  • Vad är den vanligaste orsaken till vattenskador?
   Läckande rör- och rörkopplingar, står för omkring 60 procent av alla vattenskador. Risken för detta är störst när installationen är ny. Vid äldre installationer är korrosion vanligaste orsaken till skada. En annan riskfaktor är frysning, alltså rör som helt enkelt fryser sönder vid kallt väder. Det kan exempelvis inträffa i fritidshus där man stänger av värmen på vintern.

 

  • Hur mycket kostar vattenskadorna per år?
   Kostnaden för dessa uppgår till ofattbara fem miljarder kronor per år, vilket motsvarar 100 miljoner per vecka.

 

  • Vad kan man göra själv för att undvika vattenskador?
   Det är viktigt att vara uppmärksam och regelbundet kontrollera utsatta områden i bad och kök. Exempelvis titta kring golvbrunnen och under diskbänken. Så fort man misstänker att det kan finnas en läcka ska man åtgärda problemet genom att anlita en auktoriserad installatör. En säker vatteninstallation minskar risken för vattenskador, genom att den tar hänsyn till de kända vattenskadeorsakerna.

Källa: Branschregler Säker Vatteninstallation

Har du ytterligare frågor? Tveka inte att kontakta oss! Vi kan även hjälpa till med att besikta vatten, avlopp o värmeinstallationer hemma hos dig!