Service

vvs service

Vi utför servicearbeten av alla slag. Allt från fleråriga serviceavtal på hela fastigheter till mindre arbeten som avlopprensning eller byte av packning på en droppande kran.

Få skador är dyrare att reparera än just vattenskador. En första, snabb insats är därför viktig för att begränsa skadorna. Våra bilar är välutrustade med material och verktyg för att snabbt kunna hjälpa till i akuta situationer.

Regelbunden service på VVS-installationer är det bästa sättet att förlänga deras livslängd. Av oss får du professionell hjälp som garanterar att arbetet blir riktigt utfört och att du får den ekonomiskt bästa driften.

Vill du veta mer om vad ett serviceavtal med oss innebär? Kontakta oss!