Värmepumpar

Thermia värmepump

Vi installerar kompletta systemlösningar för markvärme, bergvärme och luftvärme i alla slags fastigheter och villor. Vi hjälper er hela vägen, från val av värmepump till borrning i berget, leverans, installation och rördragning.

Vi anpassar värmepumpens utförande efter ert behov, så att ni får den bästa lösningen utifrån era energibehov och förutsättningar. Värmepumpens kapacitet uttnyttjas till max!

Naturligtvis är vi certifierade genom SVEP, Svenska Värmepumpsföreningen. Vi är därmed auktoriserade att installera värmepumpar och genomföra funktionskontroller av sådana.

Vi har valt Thermia som samarbetspartner och är certifierade installatörer av deras värmepumpar, men om andra önskemål finns ordnar vi givetvis detta.

Skäl till varför vi rekommenderar Thermias värmepumpar:

  • Otroligt hög verkningsgrad!
  • Toppbetyg i Energimyndighetens tester 2011 & 2012
  • Patenterad teknik för varmvattentillverkning som utnyttjar kompressorns hetgaser för att värma tappvattnet
  • Effektiv ljudisolering. Alla pumpar ljudmätes före leverans.
  • Enkla och överskådliga manöverpaneler.
  • Miljön i centrum.
  • Alla pumpar testkörs innan leverans.
  • Lång livslängd.
  • Alla pumpar tillverkas i Sverige (Arvika)

 

I enlighet med konsumenttjänstlagen gäller garanti på material och arbete i två år. På villavärmepumparna Diplomat Atria och Atec ingår alltid 3 års garanti på produkten och installationen.

En sexårig trygghetsförsäkring ingår vid köp av alla Thermias mark/bergvärmepumpar. Detta är ett komplement till er hem-, villa- eller fritidshusförsäkring. Ni kan välja att årsvis förlänga denna trygghetsförsäkring, nu eller senare, med ytterligare fyra år för att få en garanterad trygghet i hela tio år. 

Läs gärna mer om Thermias värmepumpar på Thermia.se.

Vi gör kostnadsfritt en beräkning av investeringskostnader och de besparingar ni skulle göra vid byte till en värmepump.